การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมผ่านช่องทางออนไลน์กับพระอาจารย์อนันต์
06 - 13 ก.ค. 2567

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมปฎิบัติธรรมผ่านช่องทางออนไลน์กับพระอาจารย์อนันต์
ตลอด 8 วันของการปฏิธรรม พระอาจารย์จะเน้นสอนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ในการพัฒนาความสงบภายใน ความเข้มแข็งของจิตใจ และสติปัญญา เพื่อการตื่นรู้

Please click here to go to the English page.

เข้าร่วมปฎิบัติธรรมผ่านช่องทางออนไลน์

ตารางเวลาของการปฎิบัติธรรมครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบ ท่านที่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ จะเป็นสิ่งที่น่ายินดีมาก

ถ้าท่านสามารถเข้าร่วมได้เพียงบางช่วงบางตอนเพราะติดภาระกิจที่จำเป็น หรือเนื่องด้วยเวลาที่ต่างกัน แต่มีศรัทธาและพร้อมที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรม พระอาจารย์อนันต์ได้เมตตาอนุญาต เพื่อให้ทุกท่านได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ท่านที่ประสงค์ เข้าร่วมการปฎิบัติธรรมออนไลน์ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง

ประวัติโดยย่อ: พระอาจารย์อนันต์ (พระราชวชิรญาณ)

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๑๙ ในขณะที่มีอายุได้ ๒๒ ปี ในช่วงแรกๆ พระอาจารย์อนันต์ใช้เวลาอยู่กับหลวงปู่ชาโดยคอยดูแลอุปัฏฐากและได้รับคำสั่งสอนจากท่าน

ในพุทธศักราช ๒๕๒๗ พระอาจารย์อนันต์ได้เริ่มก่อตั้งวัดมาบจันทร์ ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย เริ่มต้นจากที่มีพระภิกษุ ๙ รูป ปัจจุบันวัดมาบจันทร์มีพระภิกษุ ประมาณ ๕๐ รูป ด้วยความเมตตาและวิธีการสอนที่หลากหลายของพระอาจารย์อนันต์ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสนใจเข้ามาศึกษาพระธรรมกับ พระอาจารย์อนันต์

คำสอนของพระอาจารย์อนันต์ เน้นที่การมีสติรู้อยู่กับปัจจุบัน ปลูกฝังจิตใจด้วยความเมตตา การค้นพบความสงบของใจ และ พิจารณาไตร่ตรองให้เห็นความจริงของ ร่างกาย จิตใจและชีวิต

คลิกที่นี่เพื่อดู อัตชีวประวัติของพระอาจารย์อนันต์

ลงทะเบียน

กรุณาลงทะเบียนโดยใช้ฟอร์มแบบย่อนี้เพื่อให้พระอาจารย์อนันต์ได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร และเพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม

ล็อกอินเข้าใช้ Zoom

Link: Click here to join all Zoom sessions
Meeting ID: 895 6261 4680
Passcode: 123

ตารางปฎิบัติธรรม

เราสนับสนุนให้ท่านเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมในทุกๆช่วงเวลาถ้าท่านทำได้

พระอาจารย์อนันต์ได้เมตตาจัดการปฎิบัติธรรมออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านที่มีศรัทธาและมีกำลังได้เข้าร่วม ปฎิบัติธรรมไม่ว่าท่านจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือมีภาระหน้าที่การงาน และครอบครัว ที่ต้องรับผิดชอบ หรือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลก ท่านสามารถเข้าร่วมได้เท่าที่ท่านสามารถจัดสรรเวลา

ถาม-ตอบ

แบบฟอร์มถามตอบจะโพสต์ในภายหลัง

เราจะพยายามครอบคลุมคำถามของทุกท่านให้ได้มากที่สุด แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมาก และมีเวลาที่จำกัด อาจทำให้คำถามของท่านไม่ได้ถูกนำเสนอในช่วงถาม-ตอบ
คณะผู้จัดขอขอบคุณล่วงหน้าในความเข้าใจของท่าน

อย่ารู้สึกสิ้นหวัง เพราะว่าท่านยังสามารถเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมในทุกๆ วันศุกร์ ซึ่งจะมีช่วงถาม-ตอบกับพระอาจารย์อนันต์อยู่ด้วย หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วม โปรดส่งอีเมลมาที wmjdhamma@gmail.com เพื่อขอลิ้งค์เข้า Zoom.

บทสวดมนต์

เราจะใช้หนังสือสวดมนต์ของวัดมาบจันทร์ในช่วงทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น
คลิกที่นี่เพื่อดูบทสวดมนต์วัดมาบจันทร์: https://watmarpjan.org/หนังสือ

การบันทึกวิดีโอ

เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าร่วมจากทั่วโลก เทปบันทึกการปฎิบัติธรรมของพระอาจารย์อนันต์จะถูกอัพโหลดขึ้นช่อง YouTube ของพระอาจารย์อนันต์ ภายในวันเดียวกัน

ผู้ที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดสามารถดูย้อนหลังได้ตามวิดีโอที่ได้บันทึกไว้:
YouTube: https://www.youtube.com/ธรรมะพระอาจารย์อนันต์อกิญฺจโน

การบริจาค

การร่วมปฎิบัติธรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากท่านใดต้องการร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางวัดมาบจันทร์ ท่านสามารถดูข้อมูลบัญชีตามด้านล่าง https://watmarpjan.org/en/support/

ติดต่อสอบถาม

Line ID: victorindarakris (ไทย LINE คุณวิคเตอร์)