สมัครปฏิบัติธรรม

ร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน ZOOM

สวดมนต์, ฟังธรรม และนั่งสมาธิ กับคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์

ทุกวันตั้งแต่ 19.00 – 21.00 น.

ศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ที่ WMJZoom.com

ธรรมดี ได้ดี easy life วัดมาบจันทร์วิดีโอล่าสุด

ซีดีล่าสุด

ฝากธรรมรําลึก Dhamma Reflections

” ในการเทศน์ของหลวงปู่ชานี้ ไม่ใช่เฉพาะว่าท่านอยู่บนธรรมาสน์ถึงจะเป็นการเทศน์ ท่านอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตาม ท่านก็จะเทศน์สอนเราได้เสมอ ”

.

เพิ่มเติม

.