ธรรมดี ได้ดี easy life วัดมาบจันทร์วิดีโอล่าสุด

กิจกรรมต่างๆ

ครบรอบ “๑๐๐ ปี ชาตกาล” อาจริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท | วัดหนองป่าพง ในวันที่ ๑๖ มกราคมที่ผ่านมาทางพระอาจารย์ใหญ่และพระเถรานุเถระของวัดมาบจันทร์ได้เดินไปร่วมงานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่ชา สุภัทโท จากรูปที่เห็นคือส่วนนึ่งของงานในกิจกรรมการทำประทักษิณรอบพระเจดีย์โพธิญาณ

ซีดีล่าสุด

ฝากธรรมรําลึก Dhamma Reflections

” ในการเทศน์ของหลวงปู่ชานี้ ไม่ใช่เฉพาะว่าท่านอยู่บนธรรมาสน์ถึงจะเป็นการเทศน์ ท่านอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตาม ท่านก็จะเทศน์สอนเราได้เสมอ ”

.

เพิ่มเติม

.