กิจกรรมถัดไป

29 พ.ค. 61

วันวิสาขบูชา

 7:00 น. – ตักบาตร,  19:15 น. – สวดมนต์ทำวัตรเย็น,เวียนเทียน,ฟังธรรมเทศนา


วันอาสาฬหบูชา

 7:00 น. – ตักบาตร,  19:15 น. – สวดมนต์ทำวัตรเย็น,เวียนเทียน,ฟังธรรมเทศนา


วันเข้าพรรษา

 7:00 น. – ตักบาตร,  19:15 น. – สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วิดีโอล่าสุด

งานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท | วัดหนองป่าพง

นี้คือเสียงบันทึกพระธรรมคำสอนโดยท่าน พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน เทศน์สอนพุทธศาสนิกชน จาก สิงคโปว์และมาเลเซีย นำมาโดยท่านพระอาจารย์ชาคิโน ในคืนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ บริเวณด้านหน้ากุฏิพยาบาลวัดหนองป่าพง ที่ซึ่งหลวงปู่ชาเคยอยู่ในช่วงสุดท้ายของท่าน

กิจกรรมต่างๆ

ครบรอบ “๑๐๐ ปี ชาตกาล” อาจริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท | วัดหนองป่าพง ในวันที่ ๑๖ มกราคมที่ผ่านมาทางพระอาจารย์ใหญ่และพระเถรานุเถระของวัดมาบจันทร์ได้เดินไปร่วมงานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่ชา สุภัทโท จากรูปที่เห็นคือส่วนนึ่งของงานในกิจกรรมการทำประทักษิณรอบพระเจดีย์โพธิญาณ

ซีดีล่าสุด

ฝากธรรมรําลึก Dhamma Reflections

” ในการเทศน์ของหลวงปู่ชานี้ ไม่ใช่เฉพาะว่าท่านอยู่บนธรรมาสน์ถึงจะเป็นการเทศน์ ท่านอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตาม ท่านก็จะเทศน์สอนเราได้เสมอ ”

.

เพิ่มเติม

.