ประวัติท่านพระอาจารย์อนันต์อกิญจโน

นามเดิม

อนันต์ จันทร์อินทร์

บิดา

ฟุ้ง จันทร์อินทร์

มารดา

เสงี่ยม จันทร์อินทร์

เกิด

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ปีมะเมีย
ที่ ต. บ้านครัว อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี
เป็นบุตรคนที่ ๓ จำนวน ๕ คน

อุปสมบท

ได้ศึกษาถึงระดับ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรมทำงานอยู่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จนอายุย่างเข้า ๒๒ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๑๙

การศึกษาปฏิบัติธรรม

เมื่ออุปสมทบเป็นพระภิกษุแล้ว ได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมตลอดจนข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่ชาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปี ในระหว่างนี้ หากมีเวลาว่างก็ออกจาริกธุดงค์ ไปตามจังหวัดต่างๆ จนได้รับความสงบเยือกเย็น และสัมผัสรสของธรรมะอันเป็นสภาวะแห่งธรรมชาติ

เมื่อปี ๒๕๒๔ ท่านได้มาช่วยสร้างสำนักสงฆ์ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และต่อมาเมื่อ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ก็ได้มาบุกเบิกสร้างสำนักสงฆ์สุภัททะบรรพตหรือวัดมาบจันทร์จนถึงปัจจุบัน และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี ๒๕๓๙

ปัจจุบัน

เมื่อวัดมาบจันทร์มีความเจริญมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างเป็นสำนักสาขา โดยอยู่ในความดูแลของท่านพระอาจารย์อนันต์ มีทั้งที่จังหวัดระยอง ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุบลราชธานี กาญจนบุรี สระบุรี เมืองเมลเบร์นและซิดนีย์ ประเทศออสเตเลีย เพื่อให้พระเณรได้มีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ภาวนาตามจริตนิสัยของตนเอง