ออสเตรเลีย

พระอาจารย์อนันท์ได้ไปโปรดบำรุงศรัทธาญาติโยมที่ประเทศออสเตรียได้ให้คำสอนการปฏิบัติของฆารวาทสามารถกระทำได้ในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลด

ฟัง

ปฏิบัติธรรมต้องทวนกระแสโลก

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง

ตั้งฐานสติ ได้สมาธิ เกิดปัญญา

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง

ที่ไม่เป็นธรรมะนั้น ไม่มี

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง

เมตตาภาวนา

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง

25 ปีวัดมาบจันทร์

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง