ครบรอบ “๑๐๐ ปี ชาตกาล” อาจริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท | วัดหนองป่าพง ในวันที่ ๑๖ มกราคมที่ผ่านมาทางพระอาจารย์ใหญ่และพระเถรานุเถระของวัดมาบจันทร์ได้เดินไปร่วมงานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่ชา สุภัทโท จากรูปที่เห็นคือส่วนนึ่งของงานในกิจกรรมการทำประทักษิณรอบพระเจดีย์โพธิญาณ