เศรษฐีธรรม

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง

มรณสติและการปฏิบัติธรรม

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง

โสดาบันเดินทางนี้

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟัง

แนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัตินั้นก็เหมือนการเดินทางซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างเส้นทางไว้ให้แล้วยิ่งใกล้ยิ่งลึกล้ำและลึกซึ่ง ในชุดนี้พระอาจารย์ได้อนุเคราะณ์ผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยการแจกแจงธรรมะขั้นสูงให้พวกเราได้ศึกษาและพิจารณา

ดาวน์โหลด

ฟัง