26_%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a_1_%e0%b8%9b%e0%b8%b5_%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2

“26_บำเพ็ญกุศลรอบ_1_ปี_โยมย่าเสงี่ยม_จันทร์อินทร์” from สร้างผู้รู้ ดูแลจิต by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.