เทศนาอบรมพระ

รวมชุดเทศนาอบรมพระ ชุดที่1

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์สำหรับพระสงฆ์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

จิตเดิมแท้

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาสำหรับพระสงฆ์จากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

จุดเปลี่ยน…สร้างแรงบัน

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาสำหรับพระสงฆ์จากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

สอนตัวเองให้ได้

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาสำหรับพระสงฆ์จากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

ละสุขทางโลกสู่สุขทางธ

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาสำหรับพระสงฆ์จากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

อุบายใด…ทำให้จิตสงบได้

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาสำหรับพระสงฆ์จากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ