ที่อยู่สาขาของวัดมาบจันทร์

จังหวัดระยอง

     1. วัดแก่งหวาย

1 หมู่ 6 ต.ชุมแสง
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

จังหวัดชลบุรี

     2. สำนักสงฆ์โพธิญาณรังสี

39 หมู่ 3 บ้านคลองตะเคียน
ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่
จ.ชลบุรี 20190

 

จังหวัดนครราชสีมา

     3. วัดป่าอัครวัฒน์วินัย

บ้านโสกลึกพัฒนา ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

     4. สำนักสงฆ์พุทโธ ภควา

บ้านมาบกราด ต.โคกกระชาย
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

จังหวัดสระบุรี

     5. สำนักสงฆ์พุทธคีรีวัน

ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 18110

จังหวัดอุบลราชธานี

     6. วัดป่าพระพุทธบาท

36 หมู่ 10 บ้านหนองเต่า
ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก
จ.อุบลราชธานี 34000

     7. วัดโพธิภาวนาวัน

๘๕ หมู่ ๑๔ บ้านหนองจิก ต.หัวเรือ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

จังหวัดเชียงใหม่

     8. วัดดอยอกิญจโน

16 หมู่ 2 บ้านสบเปิง ต.สบเปิง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

จังหวัดกาญจนบุรี

     9. สำนักสงฆ์ในไร่

190/1 ม.3 บ้านท่าเสา ต.ท่าเสา
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

ประเทศออสเตรเลีย

     10. วัดพุทธโพธิวัน
(Bodhivana Monastery)

780 Woods Point Road
East Warburton Victoria.3799
Australia

     11. วัดป่าโพธิศรัทธา
(Bodhisaddha Monastery)

295 Wilton Rd
Wilton, NSW 2571
Australia

บันทึกหมายเหตุ วัดที่อยู่นอกเหนือจากรายชื่อนี้ มีเจ้าอาวาสเป็นพระที่เคยมาศึกษาและปฏิบัติอยู่ที่วัดมาบจันทร์ เป็นวัดที่ท่านจัดตั้งขี้น และบริหารจัดการเอง ไม่ถือว่าเป็นสาขาของวัดมาบจันทร์