ติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้มาทางอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์

038-026-251 (10.00 - 11.45 น. or 15.00 - 17.00 น.)

063-542-9144

info@watmarpjan.com

วัดมาบจันทร์
8/1 หมู่ 7
ต.แกลง อ.เมือง
จ.ระยอง 21160

สมัครปฏิบัติธรรม

บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดมาบจันทร์มีความประสงค์เข้าพักค้างคืนอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดจำต้องลงทะเบียนประวัติโดยกรอกเอกสารทุกช่อง ใส่ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากวัดทราบว่าข้อมูลเป็นเท็จ จะไม่อนุญาตให้พักอาศัย และต้องพร้อมยินดีให้ทางวัดตรวจสอบประวัติของท่าน โดยลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมไว้ด้วย สำหรับผู้ที่เคยบวชเป็นพระหรืออุบาสกอุบาสิกาที่มาอยู่ถือศีลค้างคืนที่วัดเป็นประจำ และเป็นผู้ประพฤติดีตลอดสองปีขึ้นไปนั้น ทางวัดอนุโลมไม่ต้องลงทะเบียน

ผู้สมัครปฏิบัติธรรมต้องยื่นใบสมัครลงทะเบียนทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์(E-mail)ก่อนล่วงหน้าที่จะมาอยู่ 7 วันหรือโทรติดต่อทางวัดสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์(E-mail)ได้ สำหรับผู้มาใหม่ ครั้งแรกอยู่ได้ไม่เกิน 3 วัน ครั้งต่อไปไม่เกิน 7 วันหรือตามดุลยพินิจของพระอาจารย์ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครได้ตลอดทั้งปี

สมัครปฏิบัติธรรม

ติดตามเรา

พระอาจารย์อนันท์มีการเทศน์อยู่เสมอสำหรับพระภิกษุ, สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอย่างสม่ำเสมอดังนั้นแล้วท่านใดสนใจจะติดตามข่าวสารและกันฑ์เทศน์ธรรมะของพระอาจารย์อนันท์สามารถติดตามได้เจริญพร