กิจกรรมถัดไป

5 ต.ค. 60 วันออกพรรษา 

 7 น – ใส่บาตร  19  – แหวนเทียน

 6 ต.ค. 60 ตักบาตรเทวา

 7 น – ใส่บาตร

 8 ต.ค. 60 ทอดกฐิน

น – ใส่บาตร  10  – พิธีทอดกฐิน

วิดีโอล่าสุด

งานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท | วัดหนองป่าพง

นี้คือเสียงบันทึกพระธรรมคำสอนโดยท่าน พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน เทศน์สอนพุทธศาสนิกชน จาก สิงคโปว์และมาเลเซีย นำมาโดยท่านพระอาจารย์ชาคิโน ในคืนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ บริเวณด้านหน้ากุฏิพยาบาลวัดหนองป่าพง ที่ซึ่งหลวงปู่ชาเคยอยู่ในช่วงสุดท้ายของท่าน

.

กิจกรรมต่างๆ

8 กรกฎาคม 2560 ในวันอาสาฬหบูชานี้ วัดมาบจันทร์มีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มีกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม จัดดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาและมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทั้งฟังพระธรรมเทศนา ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา มีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

ซีดีล่าสุด

ตื่นรู้… สู่พุทธะ Awakened

พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือใจที่เป็นพุทธะเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในใจ ก็ทำให้ใจของเรามาเป็นพุทธะได้พระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ที่เห็นพุทธะแล้วเห็นธรรมะแล้ว

.

เพิ่มเติม

.