กิจกรรมถัดไป

3 พ.ย. 60 

ลอยกระทง

 19 น – ลอยกระทง

31 ธ.ค.-1 ม.ค. 61

วันสิ้นปี

 19 น. – สวดมนต์ข้ามปี, 7 น. – ตักบาตร

12-17 ม.ค. 61 

ที่วัดหนองป่าพง

งานอาจริยบูชารำลึก
ครบรอบ “100 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร”

วิดีโอล่าสุด

งานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท | วัดหนองป่าพง

นี้คือเสียงบันทึกพระธรรมคำสอนโดยท่าน พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน เทศน์สอนพุทธศาสนิกชน จาก สิงคโปว์และมาเลเซีย นำมาโดยท่านพระอาจารย์ชาคิโน ในคืนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ บริเวณด้านหน้ากุฏิพยาบาลวัดหนองป่าพง ที่ซึ่งหลวงปู่ชาเคยอยู่ในช่วงสุดท้ายของท่าน

.

กิจกรรมต่างๆ

8 ตุลาคม 2560 วันกฐิน ตามพุทธานุญาตหลังออกพรรษาทางพระภิกษุสามารถรับผ้ากฐินได้เนื่องจากสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุหลังจากออกจากการจำพรรษาแล้วได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ท่านทรงเห็นว่าจีวรของภิกษุนั้นเปียกชุ่มและเปือนไปด้วยโคลนตมท่านเลยทรงอนุญาตให้ภิกษุสามารถรับผ้าจากญาติโยมได้ โดยนางวิสาขา มหาอุบาสิกาได้เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้ากฐินในพุทธศาสนา ทั้งนี้ทางวัดมาบจันทร์ได้รับผ้ากฐินแล้วเมืิ่อวันที่ 8 ตุลาคม

ซีดีล่าสุด

ฝากธรรมรําลึก Dhamma Reflections

” ในการเทศน์ของหลวงปู่ชานี้ ไม่ใช่เฉพาะว่าท่านอยู่บนธรรมาสน์ถึงจะเป็นการเทศน์ ท่านอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตาม ท่านก็จะเทศน์สอนเราได้เสมอ ”

.

เพิ่มเติม

.